SUSQUNLUQ

SUSQUNLUQ – DEYİNGƏNLİK Demə gözə görünən sakitlik, susqunluq və mütilik aldadıcı bir tərzdə imiş (M.İbrahimov); Onun deyingənliyi adamı vərəmlədir (“Azərbaycan”).

SUSQUN
SUSMAQ

Digər lüğətlərdə