SXEMATİKLİK

is. Sxematik (2-ci mənada) şeyin halı. Təsvirin sxematikliyi. Pyesin sxematikliyi.
SXEMATİ́K
SXEMATİ́ZM

Digər lüğətlərdə