SXOLÁSTİK


1. Sxolastika (1-ci mənada) tərəfdarı.
2. Sxolastika (2-ci mənada) ilə məşğul olan adam.
SXOLASTİ́K
SXOLÁSTİKA

Digər lüğətlərdə