TƏBƏRRİK

uğur gətirən torpaq, su; müqəddəs adamların geyimlərinin kiçik parçası; aztapılan hər şey.
TƏBABƏ
TƏBƏSSÜM