TƏFƏRRÜC ETMƏK

Seyr etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

TƏCRİ
TƏĞAYİR