TABAC

adj tütün rəngində, tütünrəngli

TAB
TABANUS

Digər lüğətlərdə