TABBY

tabby1

n 1. zolaqlı pişik (həm də ~ cat); 2. köhnə qeybetçi; kinli / qərəzkar qadın; 3. qarımış qız; 4. xara (ipək parça növü)

tabby2

adj 1. zolaqlı, ala bəzək, alaca; 2. xara, xaradan tikilmiş; ~ gown xara / xaradan tikilmiş xalat

tabby3

v 1. zolaqlamaq, zolaq-zolaq etmək; 2. ipəyi hamarlamaq, parıldatmaq (dəzgahda, maşında)

TABASCO
TABEFY