TABEL

i. table; (işə gələnlərə nəzarət üçün) time-board

TABE
TABELÇİ

Digər lüğətlərdə