TABELİLİK

i. bax tabelik

TABELİK
TABESİZ

Digər lüğətlərdə