TABLE-TALK

n 1. stol arxasında / süfrə başında söhbət; 2. stolarxası söhbətin mövzusu

TABLE-NAPKIN
TABLE TENNIS