TABLET

tablet1

n 1. lövhəcik; 2. xatirə lövhəsi; 3. bloknot; 4. həb; aspirin ~ aspirin həbi; 5. parça, tikə; a ~ of soap bir parça sabun

tablet2

v 1. lövhəciyi bərkitmək; 2. xatirə lövhəsi asmaq

TABLESPOON
TABLEWARE