TABLING

n 1. cədvəl tərtibi; 2. süfrə parçası; süfrə ağı; 3. stolların sayı (qonaqları qəbul etmək üçün)

TABLIER
TABLOID