TABOURET

n 1. taburet, kətil; 2. iynəqabı

TABOO
TABULAR

Digər lüğətlərdə