TABUTÇU

i. bax tabutqayıran

TABUT
TABUTQAYIRAN

Digər lüğətlərdə