TAC-TAXT

i. bax taxt (2-ci mənada)

TAC
TACDAR

Digər lüğətlərdə