TACDAR

i. tar. sovereign; (müraciət məqamında) Majesty; Ey, tacidar! Your Majesty!

TAC-TAXT
TACDARLIQ

Digər lüğətlərdə