TACIT

adj 1. sözlə ifadə edilməyən; nəzərdə tutulan; 2. dinməz, danışmaz; to have a ~ understanding with smb. bir kəsi sözsüz başa düşmək; 3. yazılmamış (qanun haq.)

TABULATOR
TACITURN