TACTICAL

adj 1. hərb. taktiki; döyüş; ~ efficiency 1) döyüş hazırlığı; 2) taktiki göstəricilər; 2. cəld, diribaş; çevik

TACTFUL
TACTICIAN