TACTILE

adj 1. lamisə; ~ organs lamisə orqanları; 2. hiss olunan; gözəçarpan

TACTICS
TACTLESS