TACTLESS

adj ədəbsiz, nəzakətsiz; a ~ person / question / reply ədəbsiz adam / sual / cavab

TACTILE
TAD