TADJIK

Tadjik1

n 1. top. i. tacik; the ~s taciklər; 2. tacik dili

Tadjik2

adj tacik; the ~ language tacik dili

TAD
TADPOLE

Digər lüğətlərdə