TAM

TAM I is. [ ər. ] Dad. Bəs yeyəndə xörəyin dadından, tamından, ədasından heç hiss etmədiniz ki, bu bişmiş o bişmişlərdən deyil, ev bişmişidir (C.Gözəlov).

TAM II is. Bütöv, tamam. Bu partlayışın nəticələri tam şəkildə xeyli sonra özünü göstərəcəkdir.

TALA
TAMBUR

Значение слова в других словарях