TAT

Qədim hind sözüdür, mənası “başqa qəbilədən gəlmiş”, “yerli olmayan” de­məkdir, indi bizdə daha çox “iranlı” mənasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) 

TASALANMAQ
TAVAN

Digər lüğətlərdə