TAXTA

TAXTA I is. [ fars. ] Tikinti materialı: yonulmuş, hamarlanmış ağac. Yükü taxta-şalban, torpaqdı, daşdı (Ə.Kürçaylı).

TAXTA II is. [ fars. ] Lövhə. Ona baxmaq üçün uşağı yazı taxtasına çağırdım (Q.İlkin).

TAXTA III is. Bir parça, zolaq, şırım. Gülpəri xalanın donu dörd taxtadan ibarət olur.

TAĞ
TALA

Значение слова в других словарях