TAY

TAY I is. Eşq bazarının aləmində mənəm həmmalı; Almışam çiynimə qəm yüklərini tay kimi (Ə.Vahid).

TAY II is. Qoşa əşyalardan biri. Burada da stulların üstü, pəncərələrin kənarı, döşəmə pal-paltar, çəkmə tayı, sınıq güzgü, tükü tökülmüş yastıq və kağız-kuğuzla dolu idi (H.Seyidbəyli).

TAY III is. O biri tərəf. Əşi, mən qızın halalca adaxlısı ola-ola hasarın bu tayında qalım, bir dələduzun birisi də o tayda olsun? Ay bivəfa arvad! (Ü.Hacıbəyov).

TAY IV is. Bərabər. Boz qarğa bülbülə tay ola bilməz (B.Vahabzadə).

TAY V ədat Qüvvətləndirici mənasında. Xanım, belə danışırsan, vallah tay qorxumdan meşəyə gedə bilmirəm (İ.Əfəndiyev).

TAVAR
TAYFA

Значение слова в других словарях