TEATR

1. театр; 2. театральный;
TAZİYANA
TEHRAN

Digər lüğətlərdə