TEJAB

(Qubadlı)
ipək sap hazırlamaq üçün kül ilə suyun qarışığından düzələn məhlul. – Bir az tejab qayır, pilə bişirəjiyəm
TE:XA
TEJAN