TEL

I
(Cəlilabad, Hamamlı, Kürdəmir, Ordubad)
1. sap (Ordubad). – Natik tükannan tel aldı
2. sim; sazın, tarın simi (Hamamlı); – Sazın teli qırıldı, aşıx şirin çalıb oxuduğu yerdə
3. məftil (Cəlilabad, Kürdəmir); – İt eyvanda telə bağlanıb (Kürdəmir)
4. tütün düzülmüş 3-4 metr uzunluğunda ip (Hamamlı); – Bö:yün Gülnaz qırx tel düzüf
II
(Zəngilan)
qovun növü. – Teli körpə və:dəsində də ye:llər
TEKİŞLƏMƏK
TELBƏ

Digər lüğətlərdə