TELMƏX’

(Şərur)
saçaq, qarğıdalı saçağı. – Məkə:n də telməyi o:r
TELLƏMƏX’
TELPƏX’