TE:M

(Şəki)
bax teyim . – Birəz te:m gə, gidax çatax
TELTƏ
TENÇE