TENNİ

(Çənbərək)
rütubətli. – Bizim ev yaman tennidi
TENÇE
TEP