TEP

(Çənbərək)
rütubətli. – Bu otax tepdi
◊ Tep damı (Çənbərək) – tütün yarpaqlarını nəmləndirmək üçün xüsusi tikili. – Tütünü tep damına daşı qoy, bağlıyax
TENNİ
TEPNƏNMƏX