TER

I
(Bərdə, Culfa, Gəncə, Hamamlı, Şərur)
böyük xurcun. – Terin içinə ağır şeylər qoymaq olar. – Teri atın belinə aşır (Bərdə); – Xurcunu adam çiyninə salır, teri heyvanın belinə salıf içinə şey doldurullar (Hamamlı); – Teri sal ulağın üstünə, doğulan quzuları daşı dölçəyə (Culfa)
II
(Çənbərək)
kilim, palaz
TEPŞİMAX
TERAN

Digər lüğətlərdə