Terminlər lüğəti

 • beh

  Müqavilənin bağlanmasını təsdiq etmək və icrasını təmin etmək məqsədi ilə razılığa gələn tərəflərdən birinin müqavilə üzrə digər tərəfə verəcəyi ödəni

  Tam oxu »
 • bek-ofis

  Frant-ofisdən alınmış məlumatlar əsasında bağlanmış əqdlər üzrə sənədlərin qeydiyyata alınmasını həyata keçirən bank bölməsi

  Tam oxu »
 • benefisiar

  Pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əlaqədar əməliyyatlardan son nəticədə iqtisadi və ya hər hansı digər fayda əldə edən fiziki və ya hüquqi şəxs, habe

  Tam oxu »
 • beynəlxalq daşıma

  Yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə (Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən) digər dövlətlərdəki məntəqə arasında daşınma sayılır

  Tam oxu »
 • beynəlxalq hava daşımaları

  Yola düşmə və təyinat məntəqələri müvafiq olaraq iki dövlətin ərazisində, yaxud bir ölkə ərazisində olmaqla, enmə məntəqəsi digər dövlətin ərazisində

  Tam oxu »
 • beynəlxalq hava limanı

  Respublikanın ərazisində beynəlxalq hava daşımaları yerinə yetirən hava gəmilərinin qəbulu və yola salınması üçün ayırdığı, gömrük, immiqrasiya, sanit

  Tam oxu »
 • beynəlxalq mülki aviasiya

  Beynəlxalq uçuşları təmin edən hava gəmiləri, aeroportlar, naviqasiya və rabitənin yerüstü obyektləri

  Tam oxu »
 • beynəlxalq (xarici) müşahidəçi

  Seçkiləri (referendumu) müşahidə etmək hüququnu almış və xarici dövləti, xarici və ya beynəlxalq təşkilatı təmsil edən şəxs

  Tam oxu »
 • beynəlxalq ödəniş kartı

  Beynəlxalq kart təşkilatlarının (Visa, Master Card və s.) üzvü olan Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklar və yaxud xarici banklar tərə

  Tam oxu »
 • beynəlxalq poçt göndərişləri

  Azərbaycan Respublikasından xaricə göndərilən və Azərbaycan Respublikasına daxil olan, həmçinin respublika ərazisindən keçməklə tranzit göndərilən poç

  Tam oxu »
 • beynəlxalq Poçt Mübadiləsi Məntəqələri

  Beynəlxalq nəqliyyat vasitələri ilə birbaşa depeş mübadiləsini aparan poçt istehsalat sahəsidir. BPMM-nin funksiyasını Azərbaycan Respublikasının gömr

  Tam oxu »
 • beynəlxalq poçt mübadiləsi məntəqəsi

  Beynəlxalq poçt mübadiləsinin həyata keçirildiyi yer

  Tam oxu »
 • beynəlxalq poçt mübadiləsi yeri

  Beynəlxalq poçt göndərişlərinə gömrük nəzarətinin və rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirildiyi poçt rabitəsi obyekti

  Tam oxu »
 • beynəlxalq standartlar

  Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar, norma, qayda və tövsiyələr

  Tam oxu »
 • beynəlxalq terror fəaliyyəti

  Terrorçular və ya terror təşkilatları tərəfindən bir neçə dövlətin ərazisində həyata keçirilən və ya bir neçə dövlətin maraqlarına zərər vura bilən, ş

  Tam oxu »
 • beynəlxalq uçuş

  Xarici dövlətin sərhədini keçməklə həyata keçirilən planlı və faktiki uçuş

  Tam oxu »
 • beynəlxalq uçuşlar

  reyslər Azərbaycan Respublikasının və digər dövlətin sərhədlərini keçməklə, hava gəmiləri vasitəsilə yerinə yetirilən uçuşlar

  Tam oxu »
 • beynəlxalq yol hərəkəti

  Bir dövlətin fiziki və ya hüquqi şəxsinə məxsus olan və başqa dövlətin ərazisinə müvəqqəti gətirilərək və orada qeydiyyata alınmayan nəqliyyat vasitəs

  Tam oxu »
 • bədən tərbiyəsi

  Ümumi mədəniyyətin ayrılmaz hissəsi olub, insanın sağlamlığının möhkəmləndirilməsi və fiziki inkişafına yönəldilmiş sosial fəaliyyət sahələrindən biri

  Tam oxu »
 • bədxassəli şiş

  İnfiltrativ surətdə böyüyən, ətraf toxumalara sirayət edərək onları dağıdan, metastaz verməyə qadir olan törəmə

  Tam oxu »
 • bələdiyyə

  Qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli özünüidarəetmə formasıdır. Bələdiyyənin öz mülkiyyəti və yerli büdcəsi olur və o, Azərbaycan R

  Tam oxu »
 • bələdiyyə qiymətli kağızları

  Bələdiyyə tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada buraxılan qiymətli kağızlar

  Tam oxu »
 • bələdiyyə qulluğu

  Yerli özünüidarə orqanlarının səlahiyyətlərini icra etmək üçün həmin orqanlarda daimi peşə fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • bələdiyyə qulluqçusu

  Yerli özünüidarə orqanlarında təyin olunmaqla vəzifə tutan və ödənişli əsaslarla xidmət göstərən şəxs hesab edilir

  Tam oxu »
 • bələdiyyə mülkiyyəti

  Bələdiyyəyə mənsub olan bütün növ daşınar və daşınmaz əmlak

  Tam oxu »
 • bələdiyyə orqanları

  Səlahiyyətləri çərçivəsində yerli əhəmiyyətli məsələləri həll etmək üçün bələdiyyə qulluğunun təşkili məqsədilə bələdiyyə tərəfindən yaradılan və dövl

  Tam oxu »
 • bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxsi

  Yerli özünüidarə orqanlarında təşkilatçılıq-sərəncamçılıq funksiyalarını yerinə yetirən və dövlət qulluqçuları kateqoriyasına aid olmayan, kontrakt (ə

  Tam oxu »
 • bələdiyyələrin məhəllə komitələri

  Bələdiyyələrin səlahiyyətlərinə aid məsələlərin həllində onlara kömək məqsədi ilə vətəndaşların yaşayış yeri üzrə öz təşəbbüsü ilə yaratdıqları könüll

  Tam oxu »
 • bələdiyyələrin mülkiyyət hüququ

  Bələdiyyələrə mülkiyyət hüququ ilə mənsub olan əmlak

  Tam oxu »
 • bələdiyyələrin su təsərrüfatı

  Bələdiyyə torpaqlarında yerləşən yerli əhəmiyyətli yeraltı və yerüstü suların tənzimlənməsi, istifadəsi, mühafizəsi, habelə suların vurduğu zərərin qa

  Tam oxu »
 • bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyekti

  Bələdiyyə torpaqlarında yerləşən dövlət mülkiyyətində və xüsusi mülkiyyətdə, habelə Sudan İstifadəedənlər Birliyinin istifadəsində olmayan su ehtiyatl

  Tam oxu »
 • bərbərxana

  Saçların qırxılması (düzəldilməsi), yuyulması və rənglənməsi, parik və şinyonların qoyulması, dırnaqların təmizlənməsi, pedikür və manikür olunması üç

  Tam oxu »
 • bərpa dəyəri

  Mövcud vaxtda istifadəsi zəruri olan dövriyyədənkənar aktivlərin mümkün məsrəflərinin qiymətləndirilməsi

  Tam oxu »
 • bərpa olunan enerji mənbələri

  Ətraf mühitdə daim mövcud olan, yaxud mütəmadi yaranan enerji mənbələri (günəş, külək, yerin istilik axınları, biokütlə, dəniz, su axınları və s

  Tam oxu »
 • biometrik identifikasiya

  Biometrik informasiya ehtiyatında verilmiş biometrik məlumatın mənsub olduğu şəxsin müəyyənləşdirilməsi üçün aparılan sorğu-axtarış işləri üzrə tədbir

  Tam oxu »
 • biometrik informasiya

  İdentifikasiya və verifikasiya məqsədi ilə informasiya sistemlərində toplanılan, saxlanılan, işlənilən və ötürülən biometrik məlumatlar

  Tam oxu »
 • biometrik informasiya ehtiyatı

  Fərdi məlumatların informasiya ehtiyatlarının tərkibində biometrik məlumatlar olan resurslar

  Tam oxu »
 • biometrik informasiya xidmətləri

  Biometrik informasiya ehtiyatlarının müəyyən olunmuş istiqamətlərdə toplanılması, işlənilməsi və mübadiləsi üzrə fəaliyyət

  Tam oxu »
 • biometrik məlumatlar

  İdentifikasiya edilmiş və ya identifikasiya olunan fiziki şəxsin fizioloji xüsusiyyətlərini xarakterizə edən, onu birmənalı və ya digər məlumatlarla u

  Tam oxu »
 • biometrik məlumatların subyekti

  Barəsində biometrik məlumatların toplanılması, işlənilməsi və mühafizəsi həyata keçirilən identifikasiya edilmiş və ya identifikasiya olunan fiziki şə

  Tam oxu »
 • biometrik texnologiyalar

  İnformasiya prosesləri zamanı istifadə edilən biometrik məlumatlarla əlaqədar olan informasiya texnologiyaları

  Tam oxu »
 • biometrik verifikasiya

  Verilmiş biometrik məlumatla biometrik informasiya ehtiyatında olan biometrik məlumatın müqayisəsi üzrə tədbirlər

  Tam oxu »
 • birgə əmanət hesabı

  İki və ya daha çox fiziki şəxsin sahibliyində olan və onlardan birinin və ya bir neçəsinin imzası ilə sərəncam verilə bilən bank hesabıdır

  Tam oxu »
 • birgə kredit

  Bankla borcalan arasında bağlanan müqavilə əsasında verilmiş kredit üzrə tələblər və müvafiq olaraq risklər bir və bir neçə bank arasında bölüşdürülmü

  Tam oxu »
 • birgə müəssisə

  Müqavilə razılaşması əsasında iqtisadi fəaliyyət üzərində birgə nəzarət həyata keçirən iki və ya daha çox müəssisə

  Tam oxu »
 • birinci instansiya məhkəməsi

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda hər hansı şəxsə qarşı irəli sürülmüş ittihama baxmaq və həmin ittihamın mahiyyəti

  Tam oxu »
 • birja əqdi

  Birja sövdələşmələri gedişində birja əmtəəsi üzrə birja ticarətinin iştirakçıları arasında (öz adlarından və ya üçüncü şəxslərin tapşırığı ilə) bağlan

  Tam oxu »
 • birja əmtəəsi

  Birja tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada birja ticarətinə buraxılmış və dövriyyədən çıxarılmamış əmtəə, o cümlədən həmin əmtəə üzrə standart kontra

  Tam oxu »
 • bitki karantini

  fitosanitar karantin Bitkilərin, onların emalı məhsullarının, toxumların, əkin materiallarının, bitki və digər mənşəli məhsulların və yüklərin karanti

  Tam oxu »
 • bitki materialı

  Sortu yaymaq məqsədi daşıyan bitki toxumları, soğanaqları, yumruları, çubuqları və digər hissələri

  Tam oxu »