TESTO

(Şamaxı, Ucar)
1. tələsən
2. səbirsiz. – Testo adam qab sındırar (Ucar); – Həsən yaman testodi (Şamaxı)
TESİ
TEŞƏ