TE:XA

(Əli Bayramlı, Gəncə)
b ax teyxa. – Bırda te:xa pambığ əkmişik (Gəncə)
TEHRELƏMƏĞ
TEJAB