TEXNİKA

i. technique; technics pl.; təhlükəsizlik ~sı safety engineering, safety measures; elm və ~ science and engineering; hərbi ~ military equipment, weapons and equipment

TEXNİK
TEXNİKİ

Digər lüğətlərdə