TOLAZATMA

(Meğri)
səlbə. – Qurban bir tolazatmeyə qırx çəviz saldi
TOLAMAZDI
TOLAZDAMAX