TOPLAMA

TOPLAMA I is. Yığma, toplanış. Pambıq toplanışı mövsümündə Sona 500 ton məhsul toplamışdı.

TOPLAMA II is. riyaz. Cəmləmə əməliyyatı. Şagird toplamanı da bilmirdi.

TOP
TOPLAMAQ

Значение слова в других словарях