TOZ

TOZ I is. Xırda qum dənəcikləri. Külək tozu qaldırar; Layla körpəm, a layla (R.Rza).

TOZ II is. bot. Ağacın bir növü. Tozağacı yaranandan ağdı qar kimi; Cökələr də dümağ olmuş bu tozlar kimi (O.Sarıvəlli).

TOR
TRAP

Значение слова в других словарях