TUR

TUR I is. [ fr. ] Bir dövrə rəqs, oyun. Son tur ərəfəsində təxirə salınmış bir oyun maraq doğurmuşdur.

TUR II is. [ fr. ] hərb. Tüfəng gülləsindən qorunmaq üçün içi torpaqla doldurulmuş silindr səbət.

TROMB
TURŞU

Значение слова в других словарях