Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • İMA

  işarə, eyham; ince ima – incə eyham; üstü kapalı ima – üstü örtülü işarə; ima etmek – eyham vurmaq, işarə etmək eyham, işarə, kinayə

  Tam oxu »
 • İMAL

  emal

  Tam oxu »
 • İMALAT

  (-tı) 1) istehsal; imalat fiyatı – maya dəyəri; 2) məmulat istehsal, məmulat

  Tam oxu »
 • İMALATHANE

  emalatxana, sex

  Tam oxu »
 • İMAM

  imam, molla

  Tam oxu »
 • İMAN

  iman

  Tam oxu »
 • İMAR

  abadlıq, abadanlıq abadanlıq, abadlıq

  Tam oxu »
 • İMDAT

  imdad

  Tam oxu »
 • İMDAT FRENİ

  1) ehtiyac, əyləc; 2) həyəcan siqnalı əyləc, ehtiyac

  Tam oxu »
 • İMECE

  iməcilik

  Tam oxu »
 • İMHA

  məhv etmə kökünü kəsmə

  Tam oxu »
 • İMKAN

  imkan

  Tam oxu »
 • İMLA

  imla

  Tam oxu »
 • İMRENDİRMEK

  qibtə oyatmaq

  Tam oxu »
 • İMRENMEK

  qibtə etmək

  Tam oxu »
 • İMTİHAN

  imtahan

  Tam oxu »
 • İMTİYAZ

  imtiyaz

  Tam oxu »
 • İMZA

  imza

  Tam oxu »
 • İMZALAMAK

  imzalamaq, qol çəkmək

  Tam oxu »
 • İN

  yuva; ayı ini – ayı yuvası mağara, yuva

  Tam oxu »
 • İNANCA

  zəmanət

  Tam oxu »
 • İNANÇ

  (-cı) inam, etibar etibar, inam, inanc

  Tam oxu »
 • İNANMAK

  inanmaq

  Tam oxu »
 • İNAT

  inad

  Tam oxu »
 • İNCE

  incə

  Tam oxu »
 • İNCELEMEK

  öyrənmək, tədqiq etmək, araşdırmaq araşdırmaq, incələmək, öyrənmək

  Tam oxu »
 • İNCELMEK

  incəlmək

  Tam oxu »
 • İNCİ

  inci

  Tam oxu »
 • İNCİNMEK

  incimək

  Tam oxu »
 • İNCİR

  əncir, incir

  Tam oxu »
 • İNÇ

  düym

  Tam oxu »
 • İNDİFA

  (-aı) püskürmə (vulkan)

  Tam oxu »
 • İNDİRİM

  ucuzlaşdırma, güzəşt; indirim tarife – güzəştli tarif endirim, güzəşt, ucuzlaşdırma

  Tam oxu »
 • İNEK

  inək

  Tam oxu »
 • İNFİLAK

  (-kı) partlayış partlayış

  Tam oxu »
 • İNHİSAR

  inhisar, müstəmləkəçilik

  Tam oxu »
 • İNİŞ TAKIMI

  şassi

  Tam oxu »
 • İNKAR

  inkar

  Tam oxu »
 • İNKILAP

  inqılab

  Tam oxu »
 • İNKIŞAF

  inkişaf

  Tam oxu »
 • İNLEMEK

  inləmək

  Tam oxu »
 • İNME

  1) enmə, azalma; 2) iflic, apopleksiya; kendisine inme indi – onu iflic vurdu; işi indi – işi azaldı apopleksiya, azalma, enmə, iflic

  Tam oxu »
 • İNMEK

  düşmək, enmək

  Tam oxu »
 • İNSAF

  insaf

  Tam oxu »
 • İNSAN

  adam, insan

  Tam oxu »
 • İNSANCIL

  insanpərvər

  Tam oxu »
 • İNSANİ

  insani

  Tam oxu »
 • İNSANLIK

  insaniyyət, insanlıq

  Tam oxu »
 • İNSANOĞLU

  insanoğlu

  Tam oxu »
 • İNSANÜSTÜ

  fövqəlbəşəri, insan qüvvəsi xaricində olan fövqəlbəşəri

  Tam oxu »