Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • İN

  yuva; ayı ini – ayı yuvası mağara, yuva

  Tam oxu »
 • İNANCA

  zəmanət

  Tam oxu »
 • İNANÇ

  (-cı) inam, etibar etibar, inam, inanc

  Tam oxu »
 • İNANMAK

  inanmaq

  Tam oxu »
 • İNAT

  inad

  Tam oxu »
 • İNCE

  incə

  Tam oxu »
 • İNCELEMEK

  öyrənmək, tədqiq etmək, araşdırmaq araşdırmaq, incələmək, öyrənmək

  Tam oxu »
 • İNCELMEK

  incəlmək

  Tam oxu »
 • İNCİ

  inci

  Tam oxu »
 • İNCİNMEK

  incimək

  Tam oxu »
 • İNCİR

  əncir, incir

  Tam oxu »
 • İNÇ

  düym

  Tam oxu »
 • İNDİFA

  (-aı) püskürmə (vulkan)

  Tam oxu »
 • İNDİRİM

  ucuzlaşdırma, güzəşt; indirim tarife – güzəştli tarif endirim, güzəşt, ucuzlaşdırma

  Tam oxu »
 • İNEK

  inək

  Tam oxu »
 • İNFİLAK

  (-kı) partlayış partlayış

  Tam oxu »
 • İNHİSAR

  inhisar, müstəmləkəçilik

  Tam oxu »
 • İNİŞ TAKIMI

  şassi

  Tam oxu »
 • İNKAR

  inkar

  Tam oxu »
 • İNKILAP

  inqılab

  Tam oxu »
 • İNKIŞAF

  inkişaf

  Tam oxu »
 • İNLEMEK

  inləmək

  Tam oxu »
 • İNME

  1) enmə, azalma; 2) iflic, apopleksiya; kendisine inme indi – onu iflic vurdu; işi indi – işi azaldı apopleksiya, azalma, enmə, iflic

  Tam oxu »
 • İNMEK

  düşmək, enmək

  Tam oxu »
 • İNSAF

  insaf

  Tam oxu »
 • İNSAN

  adam, insan

  Tam oxu »
 • İNSANCIL

  insanpərvər

  Tam oxu »
 • İNSANİ

  insani

  Tam oxu »
 • İNSANLIK

  insaniyyət, insanlıq

  Tam oxu »
 • İNSANOĞLU

  insanoğlu

  Tam oxu »
 • İNSANÜSTÜ

  fövqəlbəşəri, insan qüvvəsi xaricində olan fövqəlbəşəri

  Tam oxu »
 • İNŞAAT

  inşaat, tikinti

  Tam oxu »
 • İNŞALLAH

  inşallah

  Tam oxu »
 • İNTİBAK

  adaptasiya, uyğunlaşma

  Tam oxu »
 • İNTİHAR

  intihar

  Tam oxu »
 • İNTİKAL

  (-li) keçid; intikal devresi – keçid mərhələsi keçid

  Tam oxu »
 • İNTİKAM

  intiqam

  Tam oxu »
 • İP

  ip

  Tam oxu »
 • İP UCU

  dəlil, kələfin ucu

  Tam oxu »
 • İPEK

  ipək

  Tam oxu »
 • İPEKLİ

  ipəkli

  Tam oxu »
 • İPLİK

  iplik

  Tam oxu »
 • İPOTEK

  girov

  Tam oxu »
 • İPTAL

  (-li) ləğv, ləğv etmə ləğv

  Tam oxu »
 • İPTİDAİ

  ibtidai

  Tam oxu »
 • İRADE

  iradə

  Tam oxu »
 • İRFAN

  ürfan

  Tam oxu »
 • İRİ

  iri

  Tam oxu »
 • İRİYARI

  iri, yekə, böyük ölçülü iri, yekə

  Tam oxu »
 • İRKİLMEK

  diksinmək, qorxmaq, səksənmək

  Tam oxu »