Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • İRADE

  iradə

  Tam oxu »
 • İRFAN

  ürfan

  Tam oxu »
 • İRİ

  iri

  Tam oxu »
 • İRİYARI

  iri, yekə, böyük ölçülü iri, yekə

  Tam oxu »
 • İRKİLMEK

  diksinmək, qorxmaq, səksənmək

  Tam oxu »
 • İRŞAT

  irşad

  Tam oxu »
 • İRTİBAT

  (-tı) əlaqə, ünsiyyət rabitə; irtibatla irtibata geçmek – əlaqə yaratmaq əlaqə, irtibat

  Tam oxu »
 • İRTİCA

  irtica

  Tam oxu »
 • İRTİCALEN

  bədahətən, irticalən

  Tam oxu »
 • İS

  his, qurum

  Tam oxu »
 • İSABET

  (-ti) 1) hədəfə dəymə, nişanı vurma; 2) dəqiq, düzgün (söz, hərəkət); sözündə isabet var – siz düz deyirsiniz dəqiq, hərəkət), isabət

  Tam oxu »
 • İSABETLİ

  dəqiq, düzgün, uğurlu, münasib; isabetli karar – düzgün qərar dəqiq, düzgün, münasib, uğurlu

  Tam oxu »
 • İSFENDAN

  ağcaqayın

  Tam oxu »
 • İSHAL

  ishal

  Tam oxu »
 • İSİM

  ad, isim

  Tam oxu »
 • İSKAMBİL

  oyun kartı, qumar kağızı

  Tam oxu »
 • İSKAN

  yerləşdirmə

  Tam oxu »
 • İSKARPİN

  tufli; ökçeli iskarpinler – dabanlı tufli; rugan iskarpin – laklı tufli tufli

  Tam oxu »
 • İSKELE

  1) körpü (gəmilərin yan alması üçün); 2) trap, pilləkən, nərdivan nərdivan, pilləkən, trap

  Tam oxu »
 • İSKELET

  skelet

  Tam oxu »
 • İSKEMLE

  kətil, taburet, stul kətil, stul, taburet

  Tam oxu »
 • İSKONTO

  1) güzəşt; iskonto yapmak – güzəşt etmək; 2) diskont; ikinci iskonto – yenidən uçota almaq diskont, güzəşt

  Tam oxu »
 • İSLAM

  İslam

  Tam oxu »
 • İSLAMİYET

  İslamiyyət

  Tam oxu »
 • İSPAT

  isbat

  Tam oxu »
 • İSPATLAMAK

  isbat etmək, sübut etmək

  Tam oxu »
 • İSRAF

  israf

  Tam oxu »
 • İSTASYON

  vağzal

  Tam oxu »
 • İSTATİSTİK

  statistika

  Tam oxu »
 • İSTAVRİT

  (-di, -ti) stavrida stavrida

  Tam oxu »
 • İSTEK

  istək

  Tam oxu »
 • İSTEKA

  kiy, bilyard ağacı kiy

  Tam oxu »
 • İSTEMEK

  istəmək

  Tam oxu »
 • İSTEP

  (-pı) çöl, düz, bozqır bozqır, çöl, düz

  Tam oxu »
 • İSTİDAT

  istedad

  Tam oxu »
 • İSTİFA

  istefa

  Tam oxu »
 • İSTİFADE

  istifadə

  Tam oxu »
 • İSTİHSAL

  istehsal

  Tam oxu »
 • İSTİHZA

  istehza

  Tam oxu »
 • İSTİKAMET

  istiqamət

  Tam oxu »
 • İSTİKBAL

  istiqbal

  Tam oxu »
 • İSTİKLAL

  istiqlal

  Tam oxu »
 • İSTİKRAR

  möhkəm, davamlı davamlı, qərar tutma, möhkəm, sabitlik

  Tam oxu »
 • İSTİKRARSIZ

  mütərəddid, qərarsız, dayanıqsız dayanıqsız, qərarsız, mütərəddid

  Tam oxu »
 • İSTİLA

  istila

  Tam oxu »
 • İSTİNDAM

  məşğulluq

  Tam oxu »
 • İSTİRAHAT

  istirahət

  Tam oxu »
 • İSTİRİDYE

  istridyə; inci istiridye – mirvari molyusku istridyə

  Tam oxu »
 • İSTİSMAR

  istismar

  Tam oxu »
 • İSTİSNA

  istisna

  Tam oxu »