Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • İVEDİ

  təcili

  Tam oxu »
 • İYELİK

  yiyelik

  Tam oxu »
 • İYİ

  1) yaxşı, əla; 2) sağlam, gümrah əla, gümrah, sağlam, yaxşı

  Tam oxu »
 • İYİLEŞMEK

  1) yaxşılaşmaq; 2) sağalmaq; hasta biraz iyileşti – xəstə bir az yaxşılaşdı sağalmaq, yaxşılaşmaq

  Tam oxu »
 • İYİLİK

  (-ği) 1) rifah, yaxşı vəziyyət, yaxşı xüsusiyyət; 2) yaxşılıq, xeyirxahlıq xeyirxahlıq, rifah, yaxşılıq

  Tam oxu »
 • İYİMSER

  nikbin, optimist

  Tam oxu »
 • İYİMSERLİK

  (-ği) nikbinlik, optimizm nikbinlik, optimizm

  Tam oxu »
 • İZ

  iz

  Tam oxu »
 • İZAFİ

  nisbi

  Tam oxu »
 • İZAH

  izah

  Tam oxu »
 • İZCİ

  ləpirçi, iztanıyan, kəşfiyyatçı iztanıyan, kəşfiyyatçı, ləpirci, ləpirçi

  Tam oxu »
 • İZDİHAM

  izdiham

  Tam oxu »
 • İZDİVAÇ

  izdivac

  Tam oxu »
 • İZHAR

  izhar

  Tam oxu »
 • İZİN

  izin

  Tam oxu »
 • İZLEMEK

  izləmək, təqib etmək

  Tam oxu »
 • İZLENİM

  təəssürat

  Tam oxu »
 • İZLENİMCİLİK

  (-ği) impressionizm impressionizm

  Tam oxu »
 • İZMARİT

  (-ti, -di) papiros qırıntısı, papiros kötüyü papiros kötüyü, papiros qırıntısı

  Tam oxu »
 • İZZETİNEFİS

  izzəti-nəfs

  Tam oxu »
 • JAMBON

  bud, qaxac edilmiş bud, vetçina bud, vetçina

  Tam oxu »
 • JARTİYER

  sarıma

  Tam oxu »
 • JENERİK

  titr

  Tam oxu »
 • JEST

  jest

  Tam oxu »
 • JET

  (-ti) jet uçağı – reaktiv təyyarə reaktiv təyyarə

  Tam oxu »
 • JİLET

  (-ti) zərərsiz ülgüc, xətərsiz ülgüc ülgüc

  Tam oxu »
 • JUDO

  dzyudo

  Tam oxu »
 • JURNAL

  çuğul, danos, xəbərçilik

  Tam oxu »
 • KABA

  kobud, qaba

  Tam oxu »
 • KABADAYI

  qoçu

  Tam oxu »
 • KABAHAT

  qəbahət

  Tam oxu »
 • KABAK

  qabaq

  Tam oxu »
 • KABARMAK

  qabarmaq

  Tam oxu »
 • KABİLE

  qəbilə

  Tam oxu »
 • KABİLİYET

  qabiliyyət

  Tam oxu »
 • KABLO

  kabel

  Tam oxu »
 • KABUK

  qabıq

  Tam oxu »
 • KABUL

  qəbul

  Tam oxu »
 • KABURGA

  qabırğa

  Tam oxu »
 • KABUS

  kabus

  Tam oxu »
 • KAÇ

  (-ğı) neçə, nə qədər; kaça – neçəyə; saat kaçata – saat neçədə; kaç kişi – neçə nəfər; ona kaç defa söyledim – ona neçə dəfə dedim nə qədər, neçə

  Tam oxu »
 • KAÇAK

  qaçaq

  Tam oxu »
 • KAÇAKÇI

  qaçaqçı

  Tam oxu »
 • KAÇAMAK

  (-ğı) bəhanə bəhanə

  Tam oxu »
 • KAÇAMAKLI

  1) qeyri-müəyyən, ikimənalı, qeyri-səmimi; 2) gizli, gizlicə; bir kaçamaklı işi yapmak – işi gizlicə görmək gizli, gizlicə, ikimənalı, qeyri-müəyyən,

  Tam oxu »
 • KAÇAR

  neçə-neçə, nə qədər; – kaçar ruble aldılar? – hərəsi nə qədər aldı? nə qədər, neçə-neçə

  Tam oxu »
 • KAÇIK

  (-ğı) anormal, ağıldan kəm anormal

  Tam oxu »
 • KAÇINCI

  neçənci, hansı; kaçıncı katta – neçənci mərtəbədə hansı, neçənci

  Tam oxu »
 • KAÇINILMAZ

  labüd, qaçılmaz qaçılmaz, labüd

  Tam oxu »
 • KAÇINMAK

  qaçınmaq, yayınmaq, çəkinmək çəkinmək, qaçınmaq, yayınmaq

  Tam oxu »