Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • KIBLE

  qiblə

  Tam oxu »
 • KIDEM

  əmək stajı

  Tam oxu »
 • KILAVUZ

  1) bələdçi, gid; 2) losman; 3) turistlər üçün soraq kitabçası bələdçi, gid, losman, rəhbər

  Tam oxu »
 • KILIBIK

  arvadağız

  Tam oxu »
 • KILIÇ

  qılınc

  Tam oxu »
 • KILIÇBALIĞI

  (-nı) qılınc balığı

  Tam oxu »
 • KILIF

  çexol

  Tam oxu »
 • KILIK

  (-ğı) 1) xarici görünüş, görkəm; 2) libas, geyim; kılıkını değiştirmek – libasını dəyişdirmək geyim, görkəm, libas

  Tam oxu »
 • KILMAK

  etmək, qılmaq

  Tam oxu »
 • KIMILDAMAK

  qımıldamaq, tərpənmək

  Tam oxu »
 • KINA

  xına

  Tam oxu »
 • KINAMAK

  qınamaq

  Tam oxu »
 • KIPIRDAMAK

  qımıldamaq, tərpənmək

  Tam oxu »
 • KIR

  I çal, boz II çöl, düz

  Tam oxu »
 • KIR

  boz, çal çöl, düz səhra

  Tam oxu »
 • KIR BEKÇİSİ

  tarla gözətçisi

  Tam oxu »
 • KIR ÇİCEĞİ

  tarla çiçəyi

  Tam oxu »
 • KIR LOKANTASI

  şəhərkənarı restoran

  Tam oxu »
 • KIR NÜFUSU

  kənd əhli

  Tam oxu »
 • KIRGIN

  incik, incimiş

  Tam oxu »
 • KIRGINLIK

  dilxorluq

  Tam oxu »
 • KIRICI

  kobud, qaba

  Tam oxu »
 • KIRIK

  qırıq

  Tam oxu »
 • KIRILMAK

  incimək, sınmaq

  Tam oxu »
 • KIRIŞMAK

  qırışmaq

  Tam oxu »
 • KIRITMAK

  əzilib-büzülmək, qır vermək, naz etmək əzilib-büzülmək, qəmzə etmək, qır vermək, naz etmək

  Tam oxu »
 • KIRKMAK

  qırxmaq

  Tam oxu »
 • KIRLANGIÇ

  qaranquş

  Tam oxu »
 • KIRLANGİÇ

  (-ci) qaranquş qaranquş

  Tam oxu »
 • KIRMAK

  qırmaq, sındırmaq

  Tam oxu »
 • KIRMALI

  büzməli, qırçınlı; kırmalı etek – büzməli ətək büzməli, qırçınlı

  Tam oxu »
 • KIRMIZI

  qırmızı

  Tam oxu »
 • KIRPMAK

  qırpmaq

  Tam oxu »
 • KIRTASİYE

  yazı ləvazimatı, dəftərxana ləvazimatı

  Tam oxu »
 • KISA

  qısa

  Tam oxu »
 • KISALMAK

  qısalmaq

  Tam oxu »
 • KISIK

  xırıltılı, batıq batıq, xırıltılı

  Tam oxu »
 • KISIM

  qisim

  Tam oxu »
 • KISITLAMAK

  məhdudlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • KISKAÇ

  kəlbətin, qısqac

  Tam oxu »
 • KISKANÇ

  qısqanc, paxıl

  Tam oxu »
 • KISKANMAK

  qısqanmaq, paxıllıq etmək

  Tam oxu »
 • KISMAK

  azaltmaq, qısmaq

  Tam oxu »
 • KISMEN

  qismən

  Tam oxu »
 • KISMET

  qismət

  Tam oxu »
 • KIŞ

  qış

  Tam oxu »
 • KIŞKIRTI

  təhrikçilik, qızışdırıcılıq qızışdırıcılıq, təhrikçilik

  Tam oxu »
 • KIŞKIRTMAK

  fitnəkarlıq etmək, qışqırtmaq

  Tam oxu »
 • KIŞLA

  kazarma; kışlaya yerleştirmek – kazarmalara yerləşdirmək kazarma

  Tam oxu »
 • KIT

  qıt

  Tam oxu »