Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • YOBAZ

  doqmatik

  Tam oxu »
 • YOĞUN

  sıx, qatı qatı, sıx, yoğun

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞMAK

  yoğunlaşmaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLUK

  (-ğu) sıxlıq; nüfus yoğunluku – əhalinin sıxlığı sıxlıq

  Tam oxu »
 • YOĞURMAK

  yoğurmaq

  Tam oxu »
 • YOĞURT

  qatıq, yoğurt

  Tam oxu »
 • YOK

  yox

  Tam oxu »
 • YOKLAMA

  yoxlama

  Tam oxu »
 • YOKSUL

  yoxsul

  Tam oxu »
 • YOKSUN

  məhrum

  Tam oxu »
 • YOKUŞ

  yoxuş

  Tam oxu »
 • YOL

  metod, üsul, yol

  Tam oxu »
 • YOLCU

  yolçu

  Tam oxu »
 • YOLDAŞ

  yoldaş

  Tam oxu »
 • YOLLAMAK

  yollamaq

  Tam oxu »
 • YOLLUK

  yol azugəsi, yol xərci

  Tam oxu »
 • YOLSUZLUK

  saxtakarlıq

  Tam oxu »
 • YONTMAK

  yonmaq

  Tam oxu »
 • YORGAN

  yorğan

  Tam oxu »
 • YORMAK

  yormaq, yozmaq

  Tam oxu »
 • YORULMAK

  yorulmaq

  Tam oxu »
 • YORUM

  icmal, şərh, izah; yorumdan kaçınmak – şərh eləməkdən boyun qaçırmaq icmal, izah, şərh

  Tam oxu »
 • YORUMCU

  şərhçi, icmalçı; radyo yorumcusu – radio şərhçisi icmalçı, şərhçi

  Tam oxu »
 • YORUMLAMAK

  kommentari vermək, izah etmək, şərh etmək

  Tam oxu »
 • YOZLAŞMAK

  pozulmaq

  Tam oxu »
 • YÖN

  cəhət, istiqamət, yön

  Tam oxu »
 • YÖNELMEK

  yönəlmək

  Tam oxu »
 • YÖNERGE

  təlimat

  Tam oxu »
 • YÖNETEM

  üsul, metod metod, üsul

  Tam oxu »
 • YÖNETİCİ

  rəhbər

  Tam oxu »
 • YÖNETİM

  idarə, rəhbərlik, başçılıq; planlı yönetim – planlı idarə başçılıq, idarə, müdriyyət, rəhbərlik

  Tam oxu »
 • YÖNETMEK

  idarə etmək, rəhbərlik etmək idarə etmək

  Tam oxu »
 • YÖNETMELİK

  (-ği) təlimat, göstəriş göstəriş, təlimat

  Tam oxu »
 • YÖNETMEN

  1) rəhbər, başçı, direktor; 2) quruluşçu, tərtibatçı başçı, direktor, quruluşçu, rəhbər, rejissor, tərtibatçı

  Tam oxu »
 • YÖNTEM

  metod, üsul

  Tam oxu »
 • YÖRE

  eniş, yamac, ətraf, şəhər kənarı, civar ətraf, civar, eniş, yamac

  Tam oxu »
 • YÖRESEL

  yerli; yöresel saatle – yeri vaxtla yerli

  Tam oxu »
 • YÖRÜNGE

  orbit orbit, orbita

  Tam oxu »
 • YUDUM

  udum

  Tam oxu »
 • YUF

  tfu

  Tam oxu »
 • YUFKA

  1) yuxa; yufka acmak – yuxa yaymaq; 2) nazik, zərif, yuxa; yufka yürekli – ürəyiyuxa nazik, yuxa, zərif

  Tam oxu »
 • YUH

  tfu

  Tam oxu »
 • YUHALAMAK

  etiraz etmək, tfu-tfu etmək

  Tam oxu »
 • YUKARI

  yuxarı

  Tam oxu »
 • YULAR

  noxta

  Tam oxu »
 • YUMAK

  yumaq

  Tam oxu »
 • YUMMAK

  yummaq

  Tam oxu »
 • YUMRUK

  yumruq

  Tam oxu »
 • YUMURTA

  yumurta

  Tam oxu »
 • YUMUŞAK

  yumşaq

  Tam oxu »