TUT

TUT I is. bot. Meyvəsi yeməli və şirin olan ağac növü. Tut kölgəsində; Bardaş qurmuşdu; Bostançı Qara (M.Əliyev).

TUT II f. Yapışmaq. İmdad çağıran səs bir də eşidilib qırıldı, sanki bağıranın boğazından tutdular (Ə.Cəfərzadə).

TUŞ
TUTMAQ

Значение слова в других словарях