TUTULMAQ

TUTULMAQ I f. Yaxalanmaq, həbs olunmaq. Atam tutulmuşdu, mühakimə ediləcəkdi (M.İbrahimov).

TUTULMAQ II f. Alınmaq, təsir etmək. Sadıq tutuldu. Bir siqaret yandırdı (A.Babayev).

TUTULMAQ III f. Düçar olmaq. Avam anası tutuldu qəmə; Avam atası qaşını çatdı (M.Müşfiq).

TUTMAQ
TÜMƏN

Значение слова в других словарях