UÇURMAQ

UÇURMAQ – QURMAQ Belədir insan, bir yandan uçurur, bir yandan qurur (S.Vurğun).

UÇURMAQ – TİKMƏK Özün yaxşı bilirsən ki, mən istədiyimi tikərəm və tikdiyimi də bir göz yumub açınca uçuraram (Ə.Haqverdiyev).

UÇUNMA
UÇURUM

Digər lüğətlərdə